Kontakt:

EQUUS a.s.
Hviezdna 38,
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: (+421) 2 402 593 43
Fax: (+421) 2 402 593 42
E-mail: info@equus.sk

Obchod

Popis obchodnej činnosti

Spoločnosť zaujíma čoraz významnejšiu pozíciu na trhu mrazených výrobkov. Ročný predaj prekonal objem 16.000 ton. Na tomto predaji sa z väčšej časti podieľali mrazené produkty a taktiež aj čerstvé a sterilizované výrobky.

Tento objem je predávaný dvomi obchodnými sekciami, ktorých pôsobnosť je rozdelená podľa charakteru dodávok.

  • obchodná sekcia pre retail a food servis (sekcia 220) predáva výrobky retailovým a catheringovým odberateľom na území Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska, Chorvátska a Rumunska
  • obchodná sekcia pre zahraničný obchod (sekcia 210) dodáva výrobky a polotovary veľkoobchodným a spracovateľským spoločnostiam v celej Európe.
Retail a food servis       Zahraničný obchod