Kontakt:

EQUUS a.s.
Hviezdna 38,
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: (+421) 2 402 593 43
Fax: (+421) 2 402 593 42
E-mail: info@equus.sk

Aktuality

 

 

 

 

EQUUS a.s. uzavrel dňa 13.10.2011 zmluvy
so spoločnosťami Jungheinrich spol. s r.o. a Donau Lab spol. s r.o.

Donau Lab_zmluva

Jungheinrich_KZ 11 MSL 088A

Jungheinrich_KZ 11 MSL 088B

VEREJNÁ  SÚŤAŽ

Spoločnosť  EQUUS a.s. oznamuje

Termín otvárania obálok k verejnému obstarávaniu  uvedenému vo vestníku ZOVO pod číslom :

06979 –WYT  Vysokozdvižný  vozík – nižší zdvih

06980 –WYT Vysokozdvižný  vozík – nižší zdvih

06981 –WYT Vybavenie laboratória – zariadenie, meracie a kontrolné prístroje

Bude 27.09.2011 o 09.30  v sídle spoločnosti

Starostlivosť o odpad z obalov:

Spoločnosť Equus a.s. pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre Spoločnosť Equus a.s. zabezpečuje  oprávnená organizácia ENVI-PAK. Oprávnená organizácia ENVI-PAK zároveň informuje verejnosť o správnom nakladaní s odpadmi, ich triedení a ďalšom využití.

Pages: 1 2