Kontakt:

EQUUS a.s.
Hviezdna 38,
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: (+421) 2 402 593 43
Fax: (+421) 2 402 593 42
E-mail: info@equus.sk

Výroba

Závod Vinica má vybudované moderné prevádzkové priestory. Celkovo sú prevádzkové priestory rozdelené do troch častí, a to priestory pre spracovanie základných surovín, ďalej nadväzuje hlavný výrobný areál – mraziareň vybavená technologickými linkami pre výrobu hlbokozmrazenej zeleniny a hotových hlbokozmrazených jedál, vrátane rozsiahlych skladovacích priestorov s príslušnými zariadeniami pre skladovanie polotovarov, výrobkov, obalov a chladiarenskými zariadeniami pre udržovanie stanovenej teploty v jednotlivých priestoroch mraziarne. Treťou časťou sú sociálne priestory.

 

V závode je zamestnaných približne 120 zamestnancov, počas sezóny sa prijímajú sezónni pracovníci, ktorí s ohľadom na sezónny charakter spracovania základnej poľnohospodárskej suroviny pracujú v 3 pracovných zmenách. Ostatní zamestnanci pracujú v rôznych technicko-hospodárskych funkciách, ktoré svojim usporiadaním zabezpečujú všetky potrebné funkcie spoločnosti tzn. oblasť vrcholového riadenia spoločnosti, výroby, ekonomiky a v neposlednom rade oblasť riadenia kvality.

 

Kvalita, hygiena a zdravotná nezávadnosť výrobkov a služieb spoločnosti, úroveň ich poskytovania a iné činnosti významne ovplyvňujúce kvalitu a zdravotnú nezávadnosť produkcie je v súlade s požiadavkami zákazníkov, s platnými právnymi a inými požiadavkami a normami rozpracovanými v dokumente a súvisiacich dokumentoch.

 

Systém HACCP popísaný v tejto príručke je budovaný rozhodnutím vedenia závodu v súlade s kritériami pre hodnotenie systému HACCP

Equus a.s., závod Vinica vybudovaním systému HACCP deklaruje spoľahlivosť svojich výrobkov a služieb voči spotrebiteľom a vládnym inštitúciám a skutočnosť, že vyrába a poskytuje bezpečné a hygienicky nezávadné výrobky a služby.

 

Sezónu otvára spracovaním špenátu, pokračuje spracovaním hrášku a kukurice a končí spracovaním koreňovej zeleniny. Tieto suroviny tvoria hlavné ťažisko spracovávaných surovín. Veľký dôraz sa kladie na uskladnenie hlbokozmrazenej zeleniny, čomu slúžia moderné mraziarenské sklady v priestoroch prevádzky s pravidelne kontrolovanou teplotou.

 

Doplnkovým programom je:

  • výroba hlbokozmrazených halušiek, ktorou sa mraziareň stala priekopníkom na slovenskom trhu,
  • výroba hlbokozmrazených polievok,
  • výroba hlbokozmrazených jedál.

Jedným z hlavných dlhodobých cieľov spoločnosti je vysoká kvalita produktov a kvalita výrobných procesov. Na jej zabezpečenie spoločnosť investuje významné finančné prostriedky. Prevádzka mraziarne je schválená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR na výrobu potravín s mäsovou zložkou a má certifikovaný systém HACCP. V roku 2006 boli zavedené a certifikované systémy riadenia kvality: ISO 9001:2000 a medzinárodné normy pre potraviny BRC a IFS. V roku 2007 boli doplnené o systém manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000. Každoročne sú tieto systémy preverované a recertifikované akreditovanou spoločnosťou. Uvedomujeme si, že spoločnosť s takto vybudovaným systémom je zárukou dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahov, perspektívy a prosperity.