Kontakt:

EQUUS a.s.
Hviezdna 38,
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: (+421) 2 402 593 43
Fax: (+421) 2 402 593 42
E-mail: info@equus.sk

O spoločnosti

V roku 2004 bola založená spoločnosť  EQUUS a.s. Bratislava, významný výrobca a dodávateľ mrazených výrobkov s rozhodujúcim zameraním na segment zeleniny a ovocia.

Výrobné činnosti podniku sú zamerané na:

–          výrobu širokej škály  zeleninových výrobkov a hotových jedál  vlastnými  výrobnými kapacitami vo výrobnom závode vo Vinici situovanom  v oblasti južného Slovenska

–          výrobu ovocných výrobkov, lesných plodov a spracovanie zeleniny

Nosnou výrobou produkčného závodu vo Vinici okrem koreninovej zeleniny a špenátu je hlavne produkcia hrášku a kukurice ,ktorá v súčasnosti reprezentuje 80 % podiel na výrobnom programe spracovateľského závodu.

Denná výrobná kapacita spracovania hrášku a kukurice  je cca 60 ton čo umožňuje pomerne úspešne reagovať na krátke vegetačné obdobie ale aj vplyvy počasia hlavne pri spracovaní zeleného hrášku.

Výrobný závod spracováva surovinu na najmodernejšej technológii umožňujúcej rešpektovať požiadavky kvalitatívnych certifikátov     ISO 9001: 2000,ISO 22000 :2005 a medzinárodných certifikátov International Food standart  ( IFS ) a BRC Global Standart –Food.

Výrobky vyrábané  v súlade s hore uvedenými certifikátmi spĺňajú náročné kvalitatívne kritéria odberateľov a umožňujú nám dodávať a ponúkať ich do celej Európy.

Zavedenie a uplatňovanie systému HCCP ( Hazard Analysis and Critical Control Point )

nám umožňuje včas identifikovať všetky riziká ovplyvňujúce kvalitatívnu a zdravotnú bezpečnosť nami vyrábaných výrobkov.

Od roku 2008 sme zahájili spracovanie produktov ekologického poľnohospodárstva .

Nakoľko ide o časovo oddelené spracovanie vyžaduje to osobitnú koordináciu poľnohospodárskych prác s ekologickými pestovateľmi .

Spoločnosť sa taktiež venuje výrobe kuchynských polotovarov ,menovite sa jedná o halušky a rizoto.

Významnú časť výroby tvoria aj baliace činnosti .

Výrobný závod so súčasnou kapacitou 5-tich baliacich zariadení umožňuje denne zabaliť 80 ton výrobkov retailového a gastro balenia rôznych veľkostí a prevedenia od klasického balenia až po vákuové  umožňuje poskytovanie baliacich služieb aj pre obchodných partnerov.

Spoločnosť má zabezpečenú surovinovú základňu z vlastných plôch  ,ktoré obhospodaruje v regióne Veľkého Krtíša a Levíc, menovite oblasť Želiezovce.

V roku 2008 sme významne rozšírili portfólio externých dodávateľov základnej suroviny, pričom tieto aktivity budeme rozširovať aj v budúcich rokoch.