Kontakt:

EQUUS a.s.
Hviezdna 38,
821 06 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: (+421) 2 402 593 43
Fax: (+421) 2 402 593 42
E-mail: info@equus.sk

Eurofondy

 

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU

EQUUS a.s realizuje projekt s názvom

Inovácia procesu spracovania kukurice  v spol. EQUUS a.s.

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti EQUUS a. s.

europa.eu     ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf

www.op-kzp.sk     www.siea.sk